Go to Top

Projektledning

Vi erbjuder projektledningstjänster inom bygg- och anläggning. Vår personal innehar bl.a. följande kompetenser/utbildningar

  • Klass 1 behörighet betong
  • Inspektör rostskyddsmålning
  • Kontrollansvarig PBL (Plan- och Bygglagen) nivå K
  • RIDAS. Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet
  • BAS U/P. Byggarbetsmiljösamordnare utförande och projektering
  • CE-märkning
  • Behörighetskurser för att vistas och arbeta inom väg- och järnvägsmiljö.