Go to Top

Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom bl a bygg- och projektledning, kvalitetsansvarig enl PBL, förstudier och utredningar, besiktningar, teknisk konsultation, CE-märkning, projektering, projekteringsledning, ingenjörsgeologi, Bergmekanik, inspektion av målningsarbetet mm.

Vår personal innehar bl a följande kompetenser/utbildningar

  •  Klass 1 behörighet betong
  • Inspektör rostskyddsmålning
  • Kontrollansvarig PBL (Plan och Bygglagen) enl nu gällande krav
  • RIDAS. Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet
  • BAS U/P. Byggarbetsmiljösamordnare utförande och projektering
  • CE-märkning
  • Behörighetskurser för att vistas och arbeta inom väg samt spårmiljö.

Vår huvudsakliga inriktning är att verka som tekniska konsulter inom anläggningsbranschen i de norra delarna av Sverige. Vår starkaste sida är bygg och projektledning vid anläggningsprojekt.