Vi har ett framgångsrikt samarbete med Ekom AB med Mats, Magnus och Per.

www.ekom.se

Mats Andersson

mats.andersson@ekom.se
Tel: 072-528 28 00

Magnus Bidner

magnus.bidner@ekom.se
Tel: 072-528 28 01

Per Lundström

per.lundstrom@ekom.se
Tel: 072-528 28 02