Go to Top

Våra projekt

Kund: Trafikverket

 • Bygg- och projektledning brounderhåll Norrbotten
 • Bygg- och projektledning risk och vandringshinder Norr- och Västerbotten.
 • Byggledning buller Mälarbanan
 • Teknisk specialist Geoteknik Nord
 • Entreprenadbesiktningar

Kund: Vattenfall

 • Bygg- och projektledning
 • Entreprenadbesiktningar

Kund: Vattenregleringsföretagen

 • Bygg- och projektledning
 • Entreprenadbesiktningar

Kund: Sydkraft/Uniper

 • Bygg- och projektledning

Kund: Kalix kommun

 • Entreprenadbesiktningar

Kund: Skellefteå kommun

 • Geoteknisk utredning

Kund: BDX

 • Mätningstekniska tjänster och dokumentation