Företaget startade sin verksamhet 2008. Vårt verksamhetsområde är framför allt inom bygg- och anläggningsbranschen.

Vår målsättning är att vi ska vara ledande inom de tjänster vi erbjuder. Vi ska vara kända som kompetenta och att vi alltid ställer upp för våra uppdragsgivare.

BPL är ett konsultföretag i bygg- och anläggningsbranschen. Vi är beställarens högra hand i projektets alla skeden.

BPL hjälper till i tidiga skeden, från idé till förfrågningsunderlag. Vi bidrar till utvärderingen av anbud och tillhandahåller projektledning.

Kompetensområden:

  • projektledning
  • mätningsteknik
  • besiktningar
  • kontrollansvarig enligt PBL K
  • byggledning
  • geoteknisk kompetens
  • utbildningar
  • mättekniska tjänster och stålkontroller
  • inköp/upphandling

Vi hjälper beställaren så att entreprenaden utförs enligt gällande handlingar och ställda arbetsmiljö- miljö och kvalitetskrav.

BPL ombesörjer ekonomiuppföljning, kontroll mot mängdförteckningar, ÄTA-hantering mm.

Vi utför kontroll och besiktningar.

BPL håller slutmöte med entreprenör och beställare. 

Vår organisation är platt utan mellanchefer. Vi inom BPL har olika roller och uppdrag hos våra beställare. Alla kan inte allt, men vår styrka är att vi hjälper varandra.

Kontoret i Umeå

BPLs kontor i Umeå

 

Nytt-värmetegel-i-masugnen.