Go to Top

Om företaget

Företaget startade sin verksamhet 2008. Vårt verksamhetsområde är framför allt inom bygg- och anläggningsbranschen.

Vi arbetar med projektledning, byggledning, projekteringsledning, specialisttjänster inom geoteknik, mätningsteknik och akustik, besiktningar samt kontrollansvarig enligt PBL nivå K.

Vår målsättning är att vi ska vara ledande inom de tjänster vi erbjuder. Vi ska vara kända som kompetenta och att vi alltid ställer upp för våra uppdragsgivare.