Vi erbjuder spetskompetens inom geoteknik där vi har 25-årig erfarenhet.

Niklas Thun

Niklas arbetar som teknisk specialist inom geoteknik och utför även besiktningar. Niklas stöttar beställare, entreprenörer och konsulter i olika skeden i byggprocessen. Skeden kan vara allt från tidig planering till projektering och utförandes samt även underhåll.

Niklas Thun har snart 25 års erfarenhet som geotekniker i såväl små projekt som miljardprojekt. Projekten kan både vara enkla vardagliga frågeställningar likväl som mer komplicerade.

Han är van att arbeta som geotekniker avseende bl.a. sponter, pålar, träpålar, K/C-pelare, överlaster m.m.  Niklas håller även utbildningar gällande geoteknik.

Kontakta oss
BPL