Vi erbjuder byggledningstjänster inom bygg- och anläggning. Vår personal innehar bl.a. följande kompetenser/utbildningar:

  • Betongbehörighet Klass 1
  • Inspektör rostskyddsmålning
  • Kontrollansvarig PBL (Plan och Bygglagen) nivå K
  • BAS U/P. Byggarbetsmiljösamordnare utförande och projektering
  • CE-märkning
  • Behörighetskurser för att vistas och arbeta inom väg- och järnvägsmiljö
Kontakta oss
BPL Gjutning-stålfiber