Author Archives: editerat

Cirkulationsplats med säkra passager vid Gäddviksbron

BPL har fått ett uppdrag av Trafikverket med byggplatsuppföljning, BPU. Trafikverket planerar att bygga en cirkulationsplats med säkra passager för oskyddade trafikanter vid Gäddviksbron. På så sätt förbättrar vi säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter. Väg 968 och 616 är Luleås infartsleder från E4. Vägarna nyttjas till stor del av trafik som kommer in från […]

Nytt projekt – Bro över Skellefteälven

Bro Skellefteälven

BPL har fått ett uppdrag av Skellefteå kommun att tillhandahålla specialistkompetens inom geoteknik och byggnadsverk. Bron som kommer att heta Karlgårdsbron blir 400 meter lång över Skellefteälven i centrala Skellefteå. Lite fakta om bron: Överbyggnad i trä. Körbana för biltrafik på minst 6 meter. Gång-och cykelbana på minst 3 meter. Tillåten hastighet: 50 km/h. Dimensioneras för […]