Cirkulationsplats med säkra passager vid Gäddviksbron

BPL har fått ett uppdrag av Trafikverket med byggplatsuppföljning, BPU. Trafikverket planerar att bygga en [...]

Ny bro över Aisjaures utlopp

BPL har fått ett uppdrag med byggledning och uppföljning av Trafikverket där en bro först [...]

Stipendium till Sebastian Markström

Vi gratulerar vår medarbetare Sebastian Markström för sitt stipendium som han erhållit genom sin utbildning [...]

Byggledare byggnadsverk (broar)

BPL tar nästa steg framåt i den expansiva marknad som råder i Västerbotten och Norrbotten. [...]

Nytt projekt – ställverk

BPL har fått uppdrag av Skellefteå Kraft att sköta deras projekt- och byggledning vid byggande [...]

Ny medarbetare – Sebastian Markström

Vi välkomnar Sebastian Markström till BPL. Han är nyutexaminerad byggproduktionsledare och har närmast haft en [...]

Nytt projekt – Rondell

BPL har fått ett uppdrag att projektleda bygget av en rondell efter Skelleftehamnsvägen öster om [...]

Nytt projekt – Bro över Skellefteälven

BPL har fått ett uppdrag av Skellefteå kommun att tillhandahålla specialistkompetens inom geoteknik och byggnadsverk. Bron [...]