Ny bro över Aisjaures utlopp

Dainakbron

BPL har fått ett uppdrag med byggledning och uppföljning av Trafikverket där en bro först ska rivas och sedan ska en ny byggas upp.

Dainakbron över Aisjaures utlopp har nått sin tekniska livslängd och ska bytas ut mot en ny. Nuvarande Dainakbron öppnade för trafik 1940 och har med tiden förstärkts på olika sätt. Trots förstärkningar är bärigheten sänkt till 6 ton och bron har nått sin tekniska livslängd (80 år). Bron är dessutom enkelfilig. Vi kommer därför att byta ut den mot en dubbelfilig bro som bär full last. 

Förberedande arbeten inför att riva den befintliga bron och bygga den nya har påbörjats. Bron beräknas kunna öppna för trafik sommaren 2023. Efter det återstår några slutarbeten fram till hösten 2023.