Monthly Archives: december 2021

Cirkulationsplats med säkra passager vid Gäddviksbron

BPL har fått ett uppdrag av Trafikverket med byggplatsuppföljning, BPU. Trafikverket planerar att bygga en cirkulationsplats med säkra passager för oskyddade trafikanter vid Gäddviksbron. På så sätt förbättrar vi säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter. Väg 968 och 616 är Luleås infartsleder från E4. Vägarna nyttjas till stor del av trafik som kommer in från […]