Nytt projekt – Bro över Skellefteälven

Bro Skellefteälven
BPL har fått ett uppdrag av Skellefteå kommun att tillhandahålla specialistkompetens inom geoteknik och byggnadsverk. Bron som kommer att heta Karlgårdsbron blir 400 meter lång över Skellefteälven i centrala Skellefteå.

Lite fakta om bron:

  • Överbyggnad i trä.
  • Körbana för biltrafik på minst 6 meter.
  • Gång-och cykelbana på minst 3 meter.
  • Tillåten hastighet: 50 km/h.
  • Dimensioneras för tung trafik (BK1) för buss i linjetrafik och räddnings-och renhållningsfordon.
  • Ingen övrig tung trafik.