Kontrollplats klar

Kontrollplats BPL

BPL har tillsammans med Trafikverket och Autoverktyg i Borås, tagit fram en helt ny typ av arbetsplats ute i fält där polisen kan utöva sina fordonskontroller i en säker och bra arbetsmiljö.

En av två platser är nu besiktade och bägge ligger i Västerbotten.

BPL har tagit fram förfrågningsunderlag, hjälpt till med inköp för att sedan projektleda till färdig produkt.
Focus har varit arbetsmiljö och kvalitet.

Kontrollplats BPL