Byggplatsuppföljning

BPL har fått uppdraget med en hel BPU-organisation (byggplatsuppföljning) av Trafikverket och gäller E4:an mellan Djäkneboda och Bygdeå, norr om Umeå.

Uppdraget bygger på ett mycket nära samarbete och ett lärande av varann.

Roller i BPU uppdraget:

  • Uppdragsledare och samordnare
  • Datasamordnare
  • Miljö och arbetsmiljö
  • Elteknik
  • Byggnadsverk (broar mm)
  • Mätning samt mängdkontroller