Monthly Archives: december 2020

Byggplatsuppföljning

BPL har fått uppdraget med en hel BPU-organisation (byggplatsuppföljning) av Trafikverket och gäller E4:an mellan Djäkneboda och Bygdeå, norr om Umeå. Uppdraget bygger på ett mycket nära samarbete och ett lärande av varann. Roller i BPU uppdraget: Uppdragsledare och samordnare Datasamordnare Miljö och arbetsmiljö Elteknik Byggnadsverk (broar mm) Mätning samt mängdkontroller

Kontrollplats klar

Kontrollplats BPL

BPL har tillsammans med Trafikverket och Autoverktyg i Borås, tagit fram en helt ny typ av arbetsplats ute i fält där polisen kan utöva sina fordonskontroller i en säker och bra arbetsmiljö. En av två platser är nu besiktade och bägge ligger i Västerbotten. BPL har tagit fram förfrågningsunderlag, hjälpt till med inköp för att […]