Projektledare av Polisens nya kontrollplatser

BPL har i uppdrag att utföra alla inköpshandlingar inklusive Adminstrativa föreskrifter, ta in anbud och sedan projektleda fram till godkänd slutbesikting.