Byggledare för Norrbothniabanan

BPL Pelare-Puckdalen

BPL har fått ett uppdrag som byggledare för broar gällande Norrbothniabanan.

Beställare är Trafikverket.